За нас

Финкомекс Одитинг ООД е одиторско дружество, универсален правоприемник на Финкомекс ООД, регистрирано в Софийски Градски Съд през 1993 г.  Дружеството е вписано в регистъра на ИДЕС под №102.

Дружеството работи с петима дипломирани експерт-счетоводители, от които двама са съдружници. Съдружниците във Финкомекс Одитинг са специалисти, работили в системата на Държавния финансов контрол, Данъчната администрация и Социалното осигуряване.

 

Финкомекс Одитинг ООД предлага целия спектър от услуги в областта на счетоводството, данъчното, търговското, трудовото и осигурителното право. Тази комплексност на обслужването позволява на нашите клиенти да насочат усилията си към своята производствена или търговска дейност, като използват предоставените им от нас счетоводна информация и данъчни консултации. Висококвалифицираната данъчна защита анализира разходите за данъци и осигурява относително дългосрочна възможност за данъчно планиране.     

Разбира се клиентите ни, в зависимост от възприетата организация на счетоводно отчитане и планиране, могат да изберат един или друг вид от предлаганите от Финкомекс услуги, така, че да бъде постигнато оптимално съотношение между цена и резултат от услугите ни. При избора на вид услуга, на клиентите ни се оказва пълно съдействие чрез, предоставянето на подробна информация за услугата и резултатите от нея.